Kan mitt barn få förtur till förskolan?

Barn i behov av särskilt stöd har förtur till plats.

Vid fördelning av platser tar vi hänsyn till barngruppens sammansättning på de olika förskolorna. Syskon till redan placerade barn får placering på samma förskola/pedagogisk omsorg om det är möjligt.

Övrig fördelning av platser görs så att plats erbjuds så nära hemmet som möjligt. Vi tar hänsyn till vårdnadshavares önskemål i den utsträckning det är möjligt.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter