Kan mitt barn få förtur till förskolan?

Barn i behov av särskilt stöd har förtur till plats.

Vid fördelning av platser tar vi hänsyn till barngruppens sammansättning på de olika förskolorna. Syskon till redan placerade barn får placering på samma förskola eller pedagogisk omsorg om det är möjligt.

Övrig fördelning av platser görs så att plats erbjuds så nära hemmet som möjligt. Vi tar hänsyn till vårdnadshavares önskemål i den utsträckning det är möjligt.