Varför får jag inte slänga diskborstar eller dricksglas på återvinningstationen?

För att det inte är en förpackning. Diskborstar sorteras som restavfall, brännbart hushållsavfall. Dricksglas sorteras som isolering på återvinningscentralen.