Vad finns för möjligheter för mina anhöriga/nära att besöka mig?

Det här är ditt eget boende och du tar emot besök och umgås som du själv vill. Det finns inga speciella besökstider.
Meddela alltid personal om du åker bort eller är borta över någon måltid.