Gäller skolkortet under lov?

Nej, skolkorten gäller endast till och från skolan.