Vad kostar det?

Du betalar en avgift för de insatser som du får.
Du som bor på ett äldreboende betalar också för sådant som inte är stöd eller hjälpmedel, till exempel mat och hyra.

Länk till taxor och avgifter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter