Vad kostar det?

Du betalar en avgift för de insatser som du fått beviljade.
Du som bor på ett äldreboende betalar också för sådant som inte är stöd eller hjälpmedel, till exempel mat och hyra.

Länk till taxor och avgifter