Utbildning i Excel: Fortsättningskurs

Den här kostnadsfria kursen erbjuds för företagare genom projektet Lyftkraft 2.0.

Under kursens gång går vi igenom hur Excel används på ett effektivt sätt i både arbetet och vardagen. Du kommer att kunna arbeta effektivt med funktioner i Excel. Under utbildningen lär du dig att arbeta med länkar, effektivt sortera och filtrera listor samt presentera dina data visuellt med snygga diagram.

Praktisk information

När: 12 december 09.00-16.00

Var: digital, lärarledd utbildning.

Anmälan

Anmäl dig senast 13 november till Ann-Caroline; ann-caroline.furst@fbregionen.se

Inkludera följande i anmälan:

  • Företagsnamn
  • Antal deltagare
  • Vilken kurs

Har du inte tagit del av aktiviteter/utbildningsinsatser inom projekt Lyftkraft 2.0 innan?

Om du inte varit i kontakt med Lyftkraft 2.0 tidigare behöver du ta en kontakt med projektledaren i god tid innan kursen. Eftersom projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) behöver du bli godtagen som deltagare i projektet och ett intyg över försumbara stöd behöver skickas in. Därav kan processen ta lite längre tid.

Företagare får ta del av kostnadsfria statliga utbildningsinsatser upp till ett visst värde därav behöver intyget skickas in.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta projektledare Kathrine Abrahamsen, 0243 24 80 56, kathrine.abrahamsen@fbregionen.se.
Eller Ann-Caroline Furst, 0243 24 80 55, ann-caroline.furst@fbregionen.se

Läs mer om projektet på webbplatsen för Lyftkraft 2.0.


Datum: 2023-12-12 00:00