Grundutbildning: Projektledning

Grundutbildning inom traditionell projektledning med en blandning av teori, metoder och verktyg för att starta upp ett projekt och driva det framgångsrikt till mål.

Den här utbildningen erbjuds för företagare och dess anställda genom projektet Lyftkraft 2.0. Är du intresserad? Ta en kontakt med projektledare Kathrine eller Ann-Caroline. Se kontaktuppgifter nedan.

Praktisk information

När: 11-12 mars 2024.

Var: digital lärarledd utbildning

Anmälan

Anmälan senast 1 mars till Ann-Caroline; ann-caroline.furst@fbregionen.se

Inkludera följande i anmälan:

  • Företagsnamn
  • Antal deltagare
  • Vilken kurs

Har du inte tagit del av aktiviteter/utbildningsinsatser inom projekt Lyftkraft 2.0 innan?

Om du inte varit i kontakt med Lyftkraft 2.0 tidigare behöver du ta en kontakt med projektledaren i god tid innan kursen. Eftersom projektet finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF) behöver du bli godtagen som deltagare i projektet och ett intyg över försumbara stöd behöver skickas in. Därav kan processen ta lite längre tid.

Företagare får ta del av kostnadsfria statliga utbildningsinsatser upp till ett visst värde därav behöver intyget skickas in.

Kontakt

Vid frågor vänligen kontakta projektledare Kathrine Abrahamsen, 0243 24 80 56, kathrine.abrahamsen@fbregionen.se.
Eller Ann-Caroline Furst, 0243 24 80 55, ann-caroline.furst@fbregionen.se

Läs mer om projektet på webbplatsen för Lyftkraft 2.0.


Datum: 2024-03-11 00:00 - 2024-03-12 00:00