Inbjudan till anhöriggrupp

Har du någon i din närhet som har eller haft missbruksproblematik? Vi inom Säters öppenvård kommer att starta en anhöriggrupp med syfte att tillsammans med andra få kunskap och insikt kring medberoendeproblematik. Att få möjlighet att förändra förhållningsätt till sin anhörige och till sig själv.

Kursen startar den 13 september och omfattar 8 träffar som kommer infalla på tisdagseftermiddagar. Tiden kommer i den mån det går att anpassas utifrån gruppens möjligheter att delta. Vid varje tillfälle tar vi upp olika teman.

Vi träffas på öppenvården Nyckeln, Storgatan 19 och det är kostnadsfritt.

Vill du anmäla dig eller veta mer om gruppen så kontakta oss:

Fredrik Sundqvist
Telefon: 0225-55 660
E-post: fredrik.sundqvist@sater.se

Rebecca Vandor
Telefon: 0225-55 399
E-post: rebecca.vandor@sater.se


Datum: 2022-09-13 00:00
Plats: Storgatan 19, Säter
Pris: Gratis
Arrangör: Öppenvården Nyckeln