Kommunfullmäktiges februarisammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Församlingsgården i Gustafs torsdagen den 20 februari kl 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a nya medborgarförslag samt justering av policyn för enskilda vägar.

Kommunfullmäktige 2020-02-20


Datum: 2020-02-20 18:00 - 2020-02-20 00:00
Plats: Församlingsgården i Gustafs
Arrangör: Säters kommun