Kommunfullmäktiges junisammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus i Säter torsdagen den 13 juni. Sammanträdet inleds med med allmänhetens frågestund om Budget 2020. Sammanträdet börjar när frågestunden är avslutad. Kommunfullmäktige behandlar bl a Budget 2020, Ny renhållningstaxa och Genomförande nytt särskilt boende i Säter mm.

Kallelse till kommunfullmäktige 2019-06-13


Datum: 2019-06-13 18:00 - 2019-06-13 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun