Kommunfullmäktiges novembersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus torsdagen den 25 november kl 17.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a reviderad budget 2022 och antagande av detaljplan för mötesspår i Säters tätort samt parkering och service vid Tuskaftet samt kv Hyddan i m fl

Kallelse kommunfullmäktige 2021-11-25


Datum: 2021-11-25 17:00 - 2021-11-25 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun