Miljösuperhjältar!

Utställning med alster av klass 4A, 4B och 4C på Kungsgårdsskolan

I fönstren på Kulturhörnan, Säters bibliotek
25 mars-5 april

Under tre intensiva skoldagar skapar Kungsgårdsskolans 4:or miljösuperhjältar på tema hållbarhet. Detta sker under ledning av konstnären Hanna Nielsen. Skapandet av miljösuperhjältar tar avstamp i hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och figurerna har till uppgift att på något sätt göra världen lite bättre. Eleverna samlar själva in återbruksmaterial som de tar med till klassrummen och använder i sina skapande-processer. Här blir en idé till en skiss, som blir till en figur, som blir till en miljösuperhjälte!

Tillsammans med en liten grupp elever byggs en fönsterutställning med miljösuperhjältarna i Kulturhörnan på Säters bibliotek. Den går att beskåda utifrån oberoende av bibliotekets öppettider. Välkommen att uppleva miljösuperhjältarna!

Utställningen är en del av Konstspaning i Säterbygd, en konstrunda i Säters kommun som pågår 28 + 29 mars.

3 toarullar med muffinshattar, 1 med krona

Miljösuperhjältar är ett av Skapande Skola-projekten under läsåret 2023/24. Dessa bekostas av medel från Kulturrådet. 


Datum: 2024-03-25 00:00 - 2024-04-05 00:00
Plats: Kulturhörnan i Säters bibliotek
Pris: kostnadsfritt
Arrangör: Säters kommun kulturenheten