Öppet hus på Dahlander kunskapscentrum

Välkommen på (digitalt) Öppet hus den 19:e april klockan 10:00 och 15:00

De program vi har på Dahlander är:

Introduktionsprogrammen yrkesintroduktion mot vårdbiträde, elevassistent & barnskötare

Vårt Öppet hus sker över Teams (du behöver inte ha Teams installerat) och tar ca 30 minuter och programmet ser ut så här:

Presentation:

  • Av Dahlander kunskapscentrum (rektor)
  • Yrkesintroduktion mot vårdbiträde (pedagog)
  • Yrkesintroduktion mot elevassistent och barnskötare (pedagog)
  • Pedagogiskt arbetssätt (speciallärare)
  • Möjligheter efter utbildning (Studie- och yrkesvägledare)
  • Frågestund och avslut

Varmt välkomna

Har du funderingar över någonting är du välkommen att kontakta vår Studie- och yrkesvägledare
Tommy Berg på tommy.berg@edu.sater.se

Vill du delta via dator behöver du inte installera Teams på din dator. Använder du däremot din telefon rekommenderar
vi att du först laddar ned appen Microsoft Teams (gratis) till din telefon.


Länk till öppet hus kl 10:00

Länk till öppet hus kl 15:00


Datum: 2021-04-19 10:00 - 2021-04-19 16:00
Plats: Digitalt över Teams
Arrangör: Dahlander kunskapscentrum