Återstart för särskilda boendet Prästgärdet

Länsstyrelsen har nu avvisat hela den överklagan gällande bygglovet för särskilda boendet Prästgärdet, som några medborgare stått bakom.
Länsstyrelsen har funnit att de som överklagat inte har rätt att överklaga utifrån att de inte är fastighetens närmaste grannar och att det inte heller finns några andra särskilda skäl för att pröva deras överklagan. Länsstyrelsens beslut om att avvisa överklagan kan överklagas till mark- och miljödomstolen.
– Länsstyrelsen är mycket tydlig i sitt beslut, och sin motivering till beslutet. Antingen är man berättigad till att överklaga, eller inte. Länsstyrelsen har funnit att de som överklagat inte har den rätten. Vi i styrgruppen är tillfreds med att den överprövande myndigheten gett ett besked som vi kan arbeta efter, säger Mats Nilsson (S), styrgruppens ordförande.

– Vi har ett ansvar för de med behov av särskilt boende. Det är människor där hemtjänsten inte längre räcker till. De har behov som behöver kunna mötas dygnets alla timmar, säger Sune Hemmingsson (C), socialnämndens ordförande och representant i styrgruppen för särskilda boendet Prästgärdet.
– Vi har ett gällande bygglovsbeslut från Miljö- och byggnämnden, som innebär att vi kan börja bygga. Utifrån hur behovet ser ut är det viktigt att starta byggnationen så omgående som möjligt, säger Sune Hemmingsson.
– Vi behöver ett modernt boende i Säter.

Tillsammans med entreprenören Skanska återstartar nu projektet arbetet.
– Kompetensen som vi upphandlat av Skanska har vi genom gott samarbete med Skanska kunnat bibehålla, och de står redo för oss nu, säger Roland Appelgren, projektledare.
– Att vi kan börja bygga nu är byggtekniskt mycket fördelaktigt. Med start nu kommer vi hinna med takarbetena före nästa vinter.

När projektet nu kan starta innebär det också att det inte tillkommer förseningskostnader för projektet.
Inom kort väntas startbesked från Miljö- och byggmyndigheten.