Beslut om fördelning av bidrag för större evenemang 2024

Säters kommun stödjer genomförande av evenemang. Föreningar kan söka tre olika evenemangsbidrag; bidrag för mindre kulturevenemang, bidrag för mindre fritidsevenemang eller evenemangbidrag för större evenemang.

Evenemangsbidraget för större evenemang, som är på 200 000 kr, beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott att fördela på följande sätt för 2024:

30-31 mars, Konstspaning i Säterbygd, 35 000 kr

27 april, Klippingracet, 35 000 kr

19-21 juli, Nostalgidagar Säter, 50 000 kr

10 augusti, Säterstampen, 40 000 kr

6-8 september, Skördefest i södra Dalarna, 40 000 kr