Busslinje 60 i Säter ändras tillfälligt på grund av vägarbete

Dalatrafik ändrar busslinje 60 mellan 21 augusti–29 september 2023

Busslinje 60 med Dalatrafik via Fritidsvägen ändras tillfälligt om på grund av vägarbetet på Åsenvägen.
Linjen kommer istället att gå via Verkstadsgatan, Skogsstigen och Åsgränd.

Mer information om vägarbetet med ny gång- och cykelbana.

Hållplatserna vid Fritidsvägen, Varggropsvägen och Dahlanders väg flyttas under tiden från Åsenvägen till Skogsstigen, se karta.