Detaljplan för Präst Källa har fått laga kraft

Exempelbild bostadshus Präst Källa. Byggnad i två våningar samt en vindsvåning.

Exempelbild: bostadshus Präst Källa.

Detaljplan för Präst Källa fick laga kraft 2023-10-18.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus med hänsyn till naturmiljön i och kring området. Detaljplanen möjliggör också en anslutningsväg till området, parkeringar och komplementbyggnader.

Här hittar du alla gällande detaljplaner i kommunen.