Drönarflygning av Kungsgårdsskolan samt anslutande markområden vecka 19

I början av vecka 19 kommer Säters kommun att utföra drönarflygningar över Kungsgårdsskolan samt anslutande markområden. Flygningarna planeras att utföras dagtid under måndagen den 6 maj.  Eftersom det krävs bra väder och bra förhållanden kan vi inte säga exakt tid och datum när flygningarna kommer att genomföras. Blir vädret försämrat under måndagen kommer flygningarna att ske tisdag den 7 maj i stället.

Därför utför vi drönarflygning

Drönarbilderna kommer att användas som underlag för att se över hur vi kan påbörja en om- och tillbyggnad av Kungsgårdsskolan. Kungsgårdsskolan har idag flera fristående byggnader som försvårar samarbetet för att uppnå goda resultat i arbetet med elevernas utveckling. Genom drönarflygningar kan vi få bättre inmätningar av skolgården och dess byggnader. Vi behöver även titta på trafikmiljön utanför skolan, arbetsmiljön för anställda och godsmottagning samt gemensamma funktioner med Klockarskolan.

Så används drönarbilder

Vi använder drönarbilder för att samla in information från luften. Informationen består av flygbilder som vi bearbetar fram till skalenliga flygbilder och andra produkter som kan användas till kartor. Drönarflygningar är ett komplement till traditionell markbaserad mätning för att snabbt och effektivt samla in information över ett helt område. Flygningar med drönare är betydligt säkrare än traditionell mätning där det ibland är nödvändigt att gå till svårtillgängliga eller möjligt farliga platser (t.ex. nära en stor väg). Det är vår konsult Sweco som kommer att utföra flygningen. Sweco har alla nödvändiga tillstånd som behövs och följer givetvis gällande regelverk.

Ingen person kan identifieras på flygningen

Flygningarna utförs på höjder mellan 50 och 120 meter och därför är det mycket svårt att identifiera enstaka personer. Skulle det ändå ske så kommer bilderna att redigeras.