Normalt eldningsförbud kvarstår

Under helgen förväntas regn dra in över delar av Dalarna vilket innebär att brandrisken minskar i delar av länet. I vissa kommuner i Dalarna kan eldningsförbudet komma att hävas natten mellan fredag och lördag (30–31 juni). Det rör främst de norra delarna av länet. I övriga delar av länet är det fortsatt eldningsförbud.

Fortsatt eldningsförbud i  Räddningstjänst Dala Mitts kommuner (Falun, Borlänge, Ludvika, Gagnef och Säter)

I Säters kommun är det fortfarande eldningsförbud. Det beror på att prognoserna är så pass osäkra och att det framför allt i de södra delarna av länet är fortsatt väldigt torrt i marken. Om det regniga vädret håller i sig kan eldningsförbudet komma att hävas även i vårt område.

Det är ditt ansvar att känna till vad som gäller för eldningsförbudet

Det är ditt eget ansvar att känna till vad som gäller i den kommun du befinner dig och vad som gäller för eldningsförbudet.

På Länsstyrelsens webbplats finns länkar till samtliga Dalarnas kommuner och räddningstjänster samt en karttjänst där du kan se aktuella eldningsförbud i hela Sverige.

På Dala Mitts webbplats kan du hitta mer information om vad som gäller för normalt eldningsförbud.