Filmen ”Bilden av Dalarna” kan användas i kommunikationsinsatser

2022 lanserade Region Dalarna filmen ”Bilden av Dalarna” med målet att väcka intresset för Dalarna som plats att bo, leva och verka på. Filmen ska bidra till Dalarnas totalerbjudande för att kunna attrahera ny arbetskraft och inspirera till fortsatt dialog mellan aktörer i Dalarna som dagligen arbetar med Dalarnas platsvarumärke.

Använda filmen

Filmen får användas av företagare, offentliga verksamheter och föreningar som finns representerade i Dalarna. Filmen kan användas när du ska skapa kommunikation som kan stärka Dalarna. Det kan vara i presentationer, rekryteringsprocesser, på konferenser med mera. Läs dock igenom villkoren för användning så du inte råkar bryta mot några av användarrättigheterna. Bygg också gärna på med egen storytelling om din kommun, din arbetsplats eller om våra invånare. Ju fler som sprider ordet om Dalarna desto starkare blir platsvarumärket!

Se filmen och läs mer om användarvillkoren för att använda filmen på Region Dalarnas webbplats.