Företagare: Få bidrag för minskad energiförbrukning

Det EU-finansierade projektet EENergy delar ut över 900 bidrag på upp till 10 000 euro till små och medelstora företag. Pengarna ska användas till åtgärder som minskar ditt företags energiförbrukning med minst fem procent.

Vad kan du ansöka för?

Bidraget kan användas för investering i exempelvis ny energieffektiv utrustning som solpaneler men omfattar även konsulttjänster, utbildning eller en kombination av dessa.

Ansökningstid

Kontakta först en rådgivare på Enterprise Europe Network och skicka sedan in ansökan senast 15 maj 2024.

Mer information

Information om stödet finns på Verksamts webbplats eller direkt på Enterprise Europe Networks webbplats.