Försenad faktura för dig med fritidsboende

Årsdebiteringen för dig som har fritidshus i Säter är dessvärre försenad och kommer att skickas ut i början på nästa vecka, alltså med start måndag 29 maj. Sista betaldatumet kommer att vara sista juni i stället för sista maj.