Förskolebarnen sprider glädje på det särskilda boendet Prästgärdet

Varje vecka kommer en grupp förskolebarn från förskolan Varggropen och besöker det särskilda boendet Prästgärdet i Säter. Varannan vecka kommer en grupp med 3–4 åringar och varannan vecka kommer det en grupp med 4–5 åringar. Det är ett mycket populärt besök hos de boende. Barnen har sångstunder med instrument, rörelse, sagostunder och ritar tillsammans med de äldre. Det tycker både barnen och de äldre är roligt.