Gång- och cykeltunnel under riksväg 70

Arbetet med att färdigställa området kring Järnvägsstationen i Säter pågår för fullt.

Nästa fas handlar om att förbinda tunneln under järnvägen med Salutorget/centrum på ett tillgängligt, öppet, tryggt och trevligt sätt.

På filmen (Trafikverket) ses en illustration som beskriver hur det ungefärligt kommer att se ut och upplevas, med både breda trappor och hiss.

I det stora hela beskriver illustrationen hur lösningen kommer bli, men detaljer kan komma att förändras.