Uppdaterad information: Gång- och cykelväg vid Siggebo mot Ljustern är nu lagad

Uppdaterad information: Gång- och cykelvägen som leder från hållplats Siggebo ner mot sjön Ljustern var tidigare avstängd. Det berodde på att stora mängder vatten hade spolat bort och underminerat stora delar av vägen. Kommunen har nu fyllt igen vägen och gång- och cykeltrafikanter kan åter passera.