Hjälp våra ungdomar att få bättre koll på arbetsmarknaden

Hjälp våra ungdomar att få bättre koll på arbetsmarknaden genom att dela med dig av hur ditt yrke ser ut på webbplatsen yrkesinfo.se.

Yrkesinfo.se är ett insamlingsverktyg till Arbetsmarknadskunskaps digitala samtalsverktyg; webbplatsen dittyrke.se. På dittyrke.se kan ungdomar matcha sina drivkrafter mot innehållet i jobbet.

Svara på frågor om ditt yrke

Lägg 4-5 minuter av din tid på att hjälpa Sveriges ungdomar att få bättre koll på arbetsmarknaden. Alla frågor i ”undersökningen” bygger på en skattning av ditt yrke.

Undersökningen finns på webbplatsen yrkesinfo.se.

Undersökningen är helt anonym!