Information från Länsstyrelsen till företagare om den tillfälliga covid-19-lagen

Länsstyrelsen Dalarna uppmanar företagare att kontakta dem för att reda ut eventuella oklarheter kopplade till den tillfälliga covid-19-lagen som gäller till och med 31 januari 2022 om vad som gäller för just deras arrangemang (restauranger med flera) om det inte framgår av den information som finns (det finns många omständigheter som kan påverka vilka regler som gäller).

Information på Länsstyrelsens hemsida om tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen samt kontaktuppgifter.