Kommunalt förpackningsansvar från 2024

Ny förpackningsförordning i Sverige

Regeringen beslutade 2022 om en ny förpackningsförordning. Den innebär bland annat att Sveriges kommuner tar över ansvaret att samla in förpackningsavfall på återvinningsstationerna den 1 januari 2024.

Regeringens beslut innebär också att senast 2027 ska alla hushåll i Sverige få så kallad fastighetsnära insamling, FNI. Då kommer du att kunna sortera alla dina förpackningar direkt vid din bostad. Det kommer vara obligatoriskt för alla att sortera ut sina förpackningar. Syftet är att öka insamlingen och återvinningen av hushållens förpackningar och minska miljöpåverkan.

Förpackningsförordningen kommer att ske i olika steg

Vad händer och när?

1 januari 2024

  • Kommunerna tar över ansvaret över återvinningsstationerna 1 januari 2024. Det innebär inga större förändringar för dig. Du kommer att kunna fortsätta lämna samma sorts förpackningar som vanligt på samma stationer som du brukar. Den enda skillnaden är att det är kommunen som kommer att ansvara för att tömma containrarna och städa på området för återvinningsstationerna. Det är kommunen du ska kontakta för felanmälan och det kommer att vara tydligt skyltat på plats vart och hur du anmäler om det är fullt i containrarna eller om det är skräpigt runt omkring.
  • Samtidigt som vi gör det här håller vi också på att planera för framtiden där du ska kunna sortera dina förpackningar direkt vid din bostad.

1 januari 2026

  • Kommunen ska ordna separat insamling av förpackningar på torg och i parker samt andra populära platser.

1 januari 2027

  • Senast 1 januari 2027 ska alla bostäder i Sverige ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden, så kallat fastighetsnära insamling, FNI. Det innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till där du bor. Det gäller både för dig som bor i villa och lägenhet.
  • Hur själva insamlingssystemet kommer se ut i Säters kommun är inte klart ännu men vi kommer att informera löpande på vår webbplats när vi vet mer.
  • Senast 2027 ska kommunerna också ordna insamling av skrymmande förpackningar av plast, papper och kartong på lättillgängliga insamlingsplatser, det vill säga, du ska inte alltid behöva åka till återvinningscentralen för att lämna de förpackningar som inte får plats i soptunnan hemma.

Kommer återvinningsstationerna att vara kvar på samma ställen efter 2024?

  • Kommunen håller just nu på att se över platserna för återvinningsstationerna men målsättningen är att alla befintliga stationer ska få behålla sin nuvarande placering.
  • Till dess att den fastighetsnära insamlingen är utbyggd i kommunen kommer återvinningsstationerna att finnas kvar, kanske därefter även för insamling av skrymmande förpackningar och som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen. Det är inte klart än men kommer att utvärderas så det blir så bra som möjligt och alla har chansen att lämna sina förpackningar på ett enkelt sätt.

Blir det dyrare för invånarna när kommunen tar över återvinningsstationerna?

Kostnaderna för att samla in hushållens förpackningar kommer att variera för olika kommuner i Sverige. För att täcka kostnaderna kommer Säters kommun att behöva höja avfallstaxan med cirka 35 kronor per år för villahushåll och något lägre för den som bor i lägenhet eller har ett fritidshus. Avgiften läggs på din faktura.

Mer information om den nya förordningen finns på Avfall Sveriges webbplats avfallsverige.se.

En person lämnar förpackningar på en återvinningsstation.

En person lämnar en pappersförpackning på en återvinningsstation. Foto: Jenny Brolin, FTI.