Konstverk i rondell blir reproduktion

Klyver himmel med blå egg,

nattligt möte i myriader av ljus,

kaskader av silverstrålar i morgonsol,

föränderlig i tiden – vikingens yxa – blev yxfabrik

– blev modern design i Säters första rondell.

En blå fantasi på hållfast grund är vårt ”tecken från stjärnorna”, skrev Karin Hästö, kultursekreterare 2007 när konstverket ”Ett tecken från stjärnorna” uppfördes i Säters sydliga rondell, vid riksvägen mot Verkstadsgatan/Industrigatan. Konstnären Mats Lodén använde Säters historia och den närliggande Yxfabriken som inspiration vid skapandet.

Nu har tiden gjort sitt och det finns stort behov av renovering. Färgen har bleknat och tekniken fungerar allt sämre. Efter dialog med konstnären har konstaterats att det mest lämpliga är att göra är en reproduktion där delar av det ursprungliga konstverket återanvänds. Med modern teknik och byte av träkonstruktion till stål kommer det nya konstverket att hålla bättre.

Tisdag den 7 februari tas det gamla konstverket bort och då begränsas framkomligheten något på riksvägen. Det nya konstverket planeras att vara på plats under senvåren.