Krögare får möjlighet att servera alkohol till klockan 03.00

Den gemensamma nämnden har nu uppdaterat riktlinjerna för serveringstillstånd. Det gör möjligt att ansöka om att servera alkohol till klockan 03.00 och vid enstaka tillfällen till klockan 04.00. Nämnden har även tagit fram ett förslag till nya tillsynsavgifter som baseras på riskklassning i stället för mängden alkohol.

Den gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel verkar i de samverkande kommunerna Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter. Nämnden hanterar bland annat tillståndsprövning och tillsyn av serveringstillstånd för alkohol. De nya riktlinjerna gäller för alla kommuner som samverkar i den gemensamma nämnden.

Utökad serveringstid

Den gemensamma nämnden har förnyat riktlinjerna för serveringstillstånd, där den största förändringen gäller serveringstiden. För de som har ett fast serveringstillstånd kommer det att finnas möjlighet att servera alkohol till klockan 03.00, under förutsättning att sökanden bedöms ha förutsättningar att få utökad serveringstid. För enstaka tillfällen kommer det finnas möjlighet att servera alkohol till klockan 04.00. De nya riktlinjerna beslutades av den gemensamma nämnden den 6 februari och träder i kraft den 1 april 2024.

Förslag till nya taxor

Den gemensamma nämnden har även tagit fram ett förslag till nya taxor. I förslaget kommer taxan för tillsyn av serveringsställen att baseras på en riskklassning, i stället för enbart omsättningen av alkohol. I och med att taxan för tillsyn baseras på en riskklassning kommer taxan kopplas ihop med antalet tillsynsbesök under året. Riskklassningen kommer att påverkas av efterlevnaden av lagar och regler, vilket innebär att den som sköter verksamheten i enlighet med reglerna kommer att få en lägre riskklassning och därmed en lägre taxa. Beslut om taxorna fattas av kommunfullmäktige i respektive kommun och planeras börja gälla den 1 april 2024.

Mer information på krögarträff

På krögarträffen den 12 mars klockan 14.30 till 17.00 på First Hotel Grand i Falun, kommer ATL-kontoret (kontoret för alkohol, tobak och receptfria läkemedel) att informera krögarna om de nya taxorna och riktlinjerna. Mer information och anmälan till träffen finns på Falu kommuns hemsida.