Säters kommuns Kulturpris och Ungdomskulturstipendium 2023

Säters kommuns Kulturpris 2023 tilldelas Ida Berner

Ida Berner tilldelas Säters kommuns kulturpris för sitt författarskap som berör funktionsnedsättning, psykisk hälsa och utanförskap. Hon visar litteraturens kraft och möjlighet att vara ett redskap för förändring på det personliga planet. Ida är socionom och har arbetat som kurator i Säter.

Porträttbild föreställande Ida Berner

Kulturpristagare 2023, Ida Berner. Foto: Pressbild

Säters kommuns Ungdomskulturstipendium 2023 tilldelas Gerda Sundmark

Gerda Sundmark tilldelas Säters kommuns ungdomskulturstipendium inom kulturområdet måleri och broderi. För ett mångfacetterat konstnärligt uttryck som gestaltar sig i ovanliga och intressanta val av motiv. Hon visar en lovande potential för ett framtida konstnärskap. Gerda är uppvuxen i Arkhyttan och studerar för närvarande Bild- och konstlinjen på Löftadalens folkhögskola med ambitioner att ansöka till en högre konstutbildning i framtiden.

Porträttbild av Gerda Sundmark

Ungdomskulturstipendiat 2023, Gerda Sundmark. Foto: Privat

Kulturpriset och Ungdomskulturstipendiet är på vardera 10 000 kronor och överlämnas av Kulturnämndens ordförande på Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november.