Läkemedelsrobot – användning av välfärdsteknik

Sociala sektorn har som ett led i arbetet med att nyttja välfärdsteknik infört läkemedelsrobotar till de kommuninnevånare som har beviljats insatsen att få hjälp att ta läkemedel och som av sjuksköterska bedömts kunna hantera läkemedelsroboten. Det har resulterat i att totalt 15 robotar är ute i full drift.
När det kommer en ny vårdbegäran på delegerat läkemedelshantering kommer en bedömning göras inom ca 2 veckor om en läkemedelsrobot kan vara aktuell för individen.

Att ha en läkemedelsrobot som hjälper till att påminna om och lämna ut läkemedel är frivilligt för individen att nyttja. Den som inte vill ha en läkemedelsrobot får i stället ett besök av en anställd som fått delegering att hantera läkemedel.

Fördelen för individen är ökad trygghet och självständighet och känslan av att individen klarar sig själv. Fördelen för verksamheten är minskad restid och att utrymme skapas för hemtjänstpersonal att hjälpa fler

Så fungerar läkemedelsroboten

Roboten laddas med individens läkemedel som är förpackade i doser från apoteket. De dosförpackade påsarna är märkta med namn, personnummer och tidpunkt. Roboten kan läsa av dessa uppgifter och fungerar inte om fel påsar sätts in i fel robot. Läkemedelsroboten fylls på av personalen.

Roboten larmar när det är dags

Roboten läser av texten på dospåsen och läkemedlet matas ut vid rätt tidpunkt samtidigt som roboten säger till när det är dags att ta läkemedel. Roboten kommunicerar via talade instruktioner, ljudsignaler och genom att visa skriftliga instruktioner på skärmen med kontrollampor. Individen trycker på en knapp och dospåsen matas ut. Roboten gör även ett litet jack i påsen för att det ska vara lätt att ta ut tabletterna.

Personalen larmas om medicin-dosen inte tas ut

Om individen inte tar en dos flyttas den till en låst läkemedelsbehållare och larmar då hemtjänstpersonalen som tar kontakt eller besöker individen. Alla händelser registreras i en systemlogg som personalen har tillgång till och kan på så sätt säkerställa att läkemedelshanteringen sker under trygga förhållanden.