Livsmedelsberedskap – förmågan måste stärkas i alla led

Företag inom livsmedelssektorn är aktiva, medvetna och på rätt spår. Och mycket har gjorts för att stärka beredskapen inför kriser och krig. Men för att företagen ska kunna hantera allvarliga störningar under höjd beredskap, som långvariga strömavbrott, IT-störningar och brist på kritiska varor, krävs fortfarande betydande insatser och resurser.

För att bygga livsmedelsberedskapen och kunna hantera situationer med svåra påfrestningar på livsmedelsförsörjningen behövs en rad olika åtgärder. Myndigheterna arbetar nu vidare med t.ex. att fortsätta att identifiera vilka verksamheter som är viktiga för totalförsvaret, fördjupad regional samverkan, oberoende eltillgång, ekonomiska garantier och beredskapslagring.

Läs mer om fler viktiga steg på vägen mot stark livsmedelsberedskap på livsmedelsverkets hemsida.