Måltidschef eller rektor? Var med och bidra till nya riktlinjer för skola och förskola

Under 2024 arbetar Livsmedelsverket med att uppdatera riktlinjerna för måltider i skola och förskola och det ska även utvecklas stöd om måltiderna. Livsmedelsverket utgår från den senaste forskningen på området i arbetet men vill också veta vad ni verksamheter som använder riktlinjerna tycker och vad som borde utvecklas i kommande riktlinjer och stöd.

Livsmedelsverket planerar att genomföra fyra fysiska heldagsträffar. Intresseanmälan kan göras senast 5 april 2024.  Begränsat antal platser.

Läs mer om de fysiska träffarna här på Livsmedelsverkets hemsida.