Nationella mål föreslås för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket föreslår nu nationella mål och insatsområden med anledning av att dagens livsmedelskonsumtion är en av de största orsakerna till ohälsa och sjukdom i Sverige. En stor del av befolkningen konsumerar för lite fullkorn, grönsaker och baljväxter och för mycket salt, charkprodukter, kött och livsmedel som innehåller mycket socker och fett men lite näring.

Förslag på nationella mål och delmål, med indikatorer och insatsområden, för att uppnå en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion presenteras nu och arbetet ska pågå till 2035.

Rapporten finns tillgänglig på Livsmedelsverkets webbplats.