Nattvandring i Säters kommun

Nu är nattvandringen, som sker på fredagar och lördagar, igång igen och kommer att pågå under hela sommaren. Det är 13 av kommunens föreningar som är med och bidrar till samhällsnyttan och tryggheten i Säters kommun, en viktig insats som sker i samarbete mellan Säters kommun och föreningslivet. Under kvällarna kommer de som nattvandrar att besöka olika platser runtom i kommunen.