Ny grundavgift för återvinningsstationerna

På fakturan för renhållningsavgiften som kommer ut i dagarna tillkommer en helt ny avgift. Det är en grundavgift på cirka två kronor per månad som avser skötseln av återvinningsstationerna som kommunen tog över från 1 januari i år. Avgiften täcker kostnaden för bland annat tömning av behållare, snöröjning, sandning och övrigt underhåll av återvinningsstationerna.

Läs mer om kommunens återvinningsstationer och hur du felanmäler om det är fullt eller skräpigt.