Ny utbildning för specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet

I augusti 2024 startar Dahlander kunskapscentrum en helt ny utbildning av specialistundersköterskor inom psykiatrisk verksamhet. Utbildningen har utvecklats av Region Dalarna tillsammans med Säters kommun och Dahlander kunskapscentrum.

Det är en yrkeshögskoleutbildning som ersätter Region Dalarnas utbildning Skötare inom psykiatrisk verksamhet som avvecklades 2023. Utbildningen kommer att vara viktig för Säters kommun och stärka relationen med psykiatrin.

– En utbildning inom psykiatri har en plats hos oss i Säter, där både tradition, kunnande och engagemang finns, säger Helena Andersson, ordförande för barn- och utbildningsnämnden i kommunen.

Första utbildningen i Sverige som lär ut kroppsbaserade metoder

Utbildningen ger kunskap om psykiatriska diagnoser och de neurobiologiska och fysiologiska processerna bakom dem, samt kompetens inom omvårdnad med ett helhetsperspektiv och fokus på den enskilda personen. Utbildningen är också den första i Sverige där specialistundersköterskor får lära sig kroppsbaserade metoder med relevans och evidens vid traumatisk stress. Att jobba med kroppsbaserade metoder ligger i linje med forskningsfronten och används redan idag inom exempelvis kriminalvården, BUP och rättspsykiatrin. Kroppsbaserade metoder används alltid som stöd till behandling.

Dahlander kunskapscentrum kommer stå som utbildningsanordnare för utbildningen och psykiatrins utvecklingsenhet i Region Dalarna kommer vara en stor del i utförandet av utbildningen. Kristina Ekenstein kommer att vara huvudlärare för utbildningen och är även involverad i innehållsplaneringen. Region Dalarna bidrar också med LIA-platser för praktik. LIA står för Lärande I Arbete.

– Utbildningen omfattar metoder som ska fungera som stöd och komplement till behandling i den vardagliga omsorgen. Den kan handla om gynnsamma andningsövningar, avslappningstekniker, medveten rörelse, mindfulness anpassad för trauma, NADA-öronakupunktur och akupressur samt yoga anpassad för trauma. Det gör den här utbildningen unik, säger Kristina Ekenstein, huvudlärare från utvecklingsenheten psykiatri och habilitering.

Undervisning av Nóra Kerekes och Josefin Wikström

Kvaliteten och den evidensbaserade kunskapen i utbildningen utgår från samarbetet med Nóra Kerekes, Fil. Dr., och Josefin Wikström. Nóra Kerekes är verksam inom både akademin, forskning och klinisk verksamhet. Josefin Wikström är ansvarig för utbildningens praktiska delar. Hon är även grundare av traumaanpassad yoga i Sverige och utbildad inom ämnet traumatisk stress vid Trauma Centre i Boston för traumaforskaren Dr. Bessel van der Kolk.

Utbildningen startar i augusti

Utbildningen till specialistundersköterska inom psykiatrisk verksamhet är på heltid under ett läsår och startar i augusti 2024. Den är berättigad till studiemedel och sker på distans med ungefär sex fysiska träffar. De kroppsbaserade metoderna lärs ut på plats under de fysiska träffarna. Riksintag gäller och de som ska gå utbildningen behöver vara utbildade undersköterskor med arbetslivserfarenhet inom vård och omsorg. Utbildningen varvar föreläsningar på distans med praktik. Totalt kommer det att finnas 57 LIA-platser varav 11 arbetsgivare erbjuder praktikplatser.

Ansökan öppnar 15 februari

30 platser står till förfogande för de som vill söka utbildningen när ansökan öppnar den 15 februari. Efter examen kan eleverna bland annat jobba inom psykiatrisk öppen- eller slutenvård boendestöd och socialpsykiatri.

Stor brist på undersköterskor i framtiden

Det kommer vara fortsatt stor brist på undersköterskor, omkring 4000 undersköterskor kommer att fattas år 2035 i Dalarna. Att utbilda sig till specialistundersköterska är en möjlighet att utvecklas inom yrket och kompetensen inom undersköterskeyrket kommer att stärkas.

– Vi ser att de närmsta tio åren har vården stort behov av att fylla upp efter de många medarbetare som kommer gå i pension under perioden, säger Ann-Marie Ställ, utbildningsledare och biträdande rektor på Dahlander kunskapscentrum.

Mer information finns på Säters kommuns webbplats yrkeshögskola