Nyföretagandet ökar i Säters kommun

Trots den ekonomiska verkligheten vi befinner oss i ökade nyföretagandet 2023 i Säter med närmare 7 % från föregående år!  Det visar Nyföretagarcentrums Nyföretagarbarometer. 47 nya företag har registrerats 2023 jämfört med 44 stycken 2022.

En ökning med 7 % kan tyckas marginell men sett i jämförelse med hela Sverige där antalet nystartade företag minskat med närmare 16 % under 2023 så är det verkligen värt att notera.

-Det här är glädjande siffror, företagandet är viktigt för Säters kommun säger Mats Nilsson kommunstyrelsen ordförande. Det förstärker den bild av entreprenörsanda och framtidstro som vi har i vår kommun.

-Vi har känt ett ökat tryck i Säter, antalet personer som kommer på rådgivning har ökat och trenden ser ut att hålla i sig även 2024, berättar Mathias Bergqvist, Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna.

Vill du veta mer om utvecklingen av nyföretagandet, läs mer här: Nyföretagandet – NyföretagarCentrum (nyforetagarcentrum.com)

Känner du någon som är intresserad av att starta eget eller är du själv intresserad? Ta kontakt med Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna, Rådgivning – NyföretagarCentrum Mellersta Dalarna (nyforetagarcentrum.se)  rådgivningen är kostnadsfri och bekostas av bland andra Säters kommun.

Mats Nilsson

Mathias Bergkvist