Ombyggnation kring Salutorget

Trafikverket arbetar just nu med att slutföra ombyggnaden och moderniseringen av Säters järnvägsstation. I samband med ombyggnationen kommer Säters kommun i samverkan med Trafikverket att bygga om kring Salutorget i centrala Säter så att uppgången mot Salutorget får ett nytt utseende. För att uppnå en full tillgänglighet för förbindelsen för fotgängare och cyklister mellan Säters centrum och järnvägsstationen ska det också byggas en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen och riksväg 70.

Trafikstörningar och risk för köer

Arbetet kommer att pågå i cirka ett år med början 25 oktober 2023 och innebär ganska stora förändringar för trafiken under byggtiden. Eftersom arbetet kommer att pågå längs riksvägen och i centrala Säter medför det risk för trafikstörningar och köbildning. Ombyggnationen av gång- och cykeltunneln samt salutorget behöver göras för att få en bra förbindelse med stationsområdet.

Busshållplatsen vid Salutorget flyttas till Lagmannen den 25 oktober

Busshållplatsen vid Salutorget kommer att tas bort och flyttas till kvarteret Lagmannen, mitt emot Willys, från och med 25 oktober 2023. Där har det fram till nu varit bilparkering men kommer istället att bli en bussanslutning. Det har tidigare varit tillfällig busshållplats vid Lagmannen men eftersom detta berör en längre period anpassar vi det till en mer tillgänglig hållplats.
Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.

Ny bilparkering

Säters kommun ska bygga en ny grusparkering för bilar. Parkeringen kommer att finnas i korsningen Hyttgatan/Bergslagsgatan längs Smedjebacksvägen. Där kan du även stå om du pendlar.

Detta ska göras

Bygget kommer att ske i tre olika etapper. Datumen för färdigställande av de olika skedena är preliminära.

Etapp 1: 25 oktober till början av december 2023

För bilister

 • Avfarten vid riksväg 70 till Östra Långgatan stängs av. Trafikanter som ska till centrala Säter hänvisas till infarten vid Frendo vid Smedjebacksvägen eller Yxrondellen vid Hedins bygghandel.
 • En kort del av Järnvägsgatan (korsningen Järnvägsgatan/Torggatan) kommer att stängas av för vägarbete. Trafiken hänvisas via skyltning.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Gång- och cykeltunneln under riksvägen och järnvägen stängs av. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.

För bussresenärer

 • Busshållplatsen vid Salutorget försvinner.
 • Det blir en ny busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjer 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer inte att kunna köra via Järnvägsgatan eftersom den är avstängd.
 • Även busshållplatsen vid Verkstadsvägen är avstängd under den här tidsperioden.
 • Bussarna kommer att köra via riksväg 70 för att komma till busshållplatsen Lagmannen.
 • För busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisas resenärer till hållplats Basarplan.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, på samma sida som ICA.
  Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.
Etapp 1 ombyggnationen vid Salutorget

Bildtext: Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 1.

Etapp 2: Början av december 2023 till mitten av juni 2024

För bilister

 • All trafik som går på riksväg 70 leds om tillfälligt. Det är fortfarande två körfält på riksvägen, ett norrgående och ett södergående körfält.
 • Den korta del av Järnvägsgatan (korsningen Järnvägsgatan/Torggatan) som har varit stängd öppnas upp för trafik igen. På den korta sträckan på Järnvägsgatan blir det enfilig väg fram till sommaren 2024, med lämna företräde för trafik söderifrån.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Gång- och cykeltunneln under riksväg 70 och järnvägen är avstängd.
 • Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.

För bussresenärer

 • Bussresenärer hänvisas till busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjerna 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer att kunna köra via Järnvägsgatan igen men kommer inte att stanna vid Salutorget.
 • Busshållplatsen vid Verkstadsvägen är åter i bruk.
 • Linje 101 vänder vid Lagmannen och åker sedan via riksväg 70.
 • För busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisas resenärer till hållplats Basarplan.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, på samma sida som ICA.
  Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.
Etapp 2 ombyggnationen av Salutorget

Bildtext: Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 2.

Etapp 3: Mitten av juni 2024 – slutet av november 2024

För bilister

 • Riksväg 70 flyttas tillbaka från Järnvägsgatan till sin ursprungliga plats, för att löpa längs järnvägen igen.
 • Körfältet på riksvägen kommer att smalnas av tillfälligt under byggperioden så det blir ett körfält i vardera riktningen.
 • Järnvägsgatan öppnar upp för dubbla filer igen. Lämna företräde tas bort.
 • Arbetet med att återställa riksväg 70 och Järnvägsgatan fortsätter.
 • Arbetet beräknas vara klart i slutet av november 2024.

För gång- och cykeltrafikanter

 • Arbetet med att färdigställa gång- och cykeltunneln under riksväg 70 fortsätter.
 • Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till viadukten vid Norrtullsvägen för att komma till Säterdalen och Säters station via Kungsvägen.
 • Den nya gång- och cykeltunneln beräknas vara klar i slutet av november 2024.

För bussresenärer

 • Du som åker buss hänvisas till busshållplats vid Lagmannen mittemot Willys.
 • Busslinjerna 101, 261, 370, 371, 372, 373, 375, 376, 377 kommer inte att stanna vid Salutorget.
 • Linje 101 vänder vid Lagmannen och åker sedan via riksväg 70.
 • För busslinje 60 i riktning mot Åsen hänvisas resenärer till hållplats Basarplan.
 • Från Åsen mot centrum kommer det finnas en ny hållplats i Säter centrum, på samma sida som ICA.
  Information på Dalatrafiks webbplats om busslinjerna som flyttas.
Etapp 3 Ombyggnationen av Salutorget

Bildtext: Karta som visar hur avstängningen påverkar riksvägen och Järnvägsgatan under etapp 3.

Gång- och cykeltunnel under riksväg 70

Bildtext: Bilden visar den nuvarande gång- och cykeltunneln.

Hur det kommer att bli

Trafikverkets webbplats kan du läsa om projektet och se hur det är tänkt att bli.

Bilden nedan visar hur utformningen av tunneluppgången mot Salutorget är tänkt att bli.

salutorget

Bildtext: Illustrationsplanen visar hur utformningen av tunneluppgången mot Salutorget är tänkt att bli när den är färdigbyggd.