Omreviderad tidsplan för Salutorget

  • Omledning av riksväg 70 in via Järnvägsgatan påbörjas från den 3 januari.
  • Det ska asfalteras mot befintlig asfaltskant mot torget. Asfalten tog tyvärr slut och Trafikverket kommer därför att fortsätta med asfalteringen när asfaltverket öppnar igen 8 januari efter julledighet. Asfaltsbeläggning fortsätter preliminärt vid Järnvägsgatan 9 januari.
  • Järnvägsgatan öppnas preliminärt för kommunal trafik från den 10 januari.