Omställningsstöd för augusti 2020–september 2021

Har din omsättning minskat på grund av pandemin? Då kan du söka omställningsstöd hos Skatteverket.

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti 2020-september 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin.

Läs mer om hur du söker stödet och om när din ansökan måste skickas in.