Översyn av avtal om verksamhet i Säterdalen 

2015 tecknades ett avtal mellan Säters kommun och Jansson Mat & Nöje om driften av folkparken i Säterdalen. Avtalet skulle gälla från januari 2016 till och med december 2018, det har därefter automatiskt förlängts i tre omgångar och gäller nu till och med sista december 2024.

-Nu behöver vi göra en översyn och uppdatering av avtalet, mycket har hänt på dessa snart 10 år säger Mats Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande, och för att kunna förändra och förbättra behöver vi säga upp avtalet nu före den 31 oktober. Det är ingen dramatik i detta. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår därför Kommunstyrelsen att besluta om en uppsägning av nuvarande avtal.

Sedan ska avtalet ses över för att svara mot dagens förutsättningar och konkurrensutsättas.

-Därefter står det var och en fritt att inkomma med anbud och vi välkomnar naturligtvis både nuvarande entreprenör och andra att delta med anbud säger Mats Nilsson.
Vi har haft ett samarbete under många år med Janssons som arrangerat många uppskattade evenemang och gjort mycket för folkparken i Säterdalen.

För Säters kommun är Säterdalen en prioriterad plats och är mycket omtyckt av så väl medborgare som besökare. Därför har kommunen investerat i olika områden på platsen och vill fortsätta utvecklingen. Arbetet med nytt avtal blir en del i det utvecklingsarbetet. Om kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag är planen att det nya avtalsunderlaget ska vara klart under vintern. Därefter ska det vara möjligt att lämna anbud.