Registrering av kontaktmaterialverksamheter senast 1 juli 2024

Material och produkter som kommer i direkt eller indirekt kontakt med livsmedel kallas med ett samlingsbegrepp för kontaktmaterial. Nu finns uppdaterad information om vilka företag som behöver anmäla sin kontaktmaterialverksamhet till kommunen för registrering. Det är tillverkare, förädlare och importörer av material och produkter som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel som ska anmäla sin verksamhet till sin kontrollmyndighet för registrering.

Senast den 1 juli 2024 ska samtliga befintliga verksamheter som omfattas av registreringskravet ha anmält sin verksamhet till sin kontrollmyndighet. Efter registreringen kommer verksamheten att få en riskklassning, vilket avgör hur mycket kontroll företaget i fråga får.

Vilka verksamheter ska registreras?

Tillverkare: verksamheter som antingen tar fram utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel

Förädlare: verksamheter som förändrar ett framtaget material eller en produkt för att de ska få sin slutliga utformning innan de kommer i kontakt med livsmedel.

Exempel på tillverkare och förädlare av material avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

 • Tillverkare av tryckfärger, lack eller andra beläggningar.
 • Tillverkare av mellanliggande/intermediära material, som filmer, ark, laminat, förformer och liknande.
 • Tillverkare av slutmaterial eller slutprodukter. Dessa verksamheter använder utgångsmaterial eller mellanliggande/intermediära material för tillverkning av slutmaterial eller slutprodukter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som återvinner material och produkter i syfte att användas i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som omformar ett färdigt slutmaterial för att det ska få sin slutliga utformning innan det kommer i kontakt med livsmedel (varmformningsbara ark och förformade flaskor) och som överlåter dessa produkter vidare innan de kommer i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som applicerar tryck på ett förpackningsmaterial och som överlåter produkterna vidare innan de kommer i kontakt med livsmedel.

Importör

Med importör menas en verksamhet som från ett land utanför Europeiska unionen för in material eller produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel till Sverige, och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel. Alla länder utanför Europeiska unionen räknas i detta sammanhang som tredjeländer, inklusive EES-länderna.

Exempel på importörer av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel:

 • Grossister som från land utanför EU tar in utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Detaljhandelsanläggningar som från land utanför EU tar in utgångsmaterial, mellanliggande/intermediära material eller färdiga material eller produkter och överlåter dessa vidare innan de kommit i kontakt med livsmedel.
 • Verksamheter som hyr ut tallrikar, bestick eller andra kontaktmaterial, om de själva importerar produkterna.

Huvudkontor

Företag som importerar kontaktmaterial och har enheter på flera orter i landet ska registrera huvudkontoret om detta är den enda inköparen av de kontaktmaterial som företagen säljer.

Verksamheter som inte behöver registreras 

Verksamheter som

 • är registrerade hos en behörig kontrollmyndighet som livsmedelsföretagare och som även tillverkar, förädlar eller importerar kontaktmaterial behöver inte registrera sig igen. Den behöriga kontrollmyndigheten kan vid den ordinarie kontrollen inhämta de uppgifter som de behöver för att kunna riskklassa den del som rör kontaktmaterial och planera in kontroll av även den verksamheten
 • bedrivs av Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt – eller för respektive myndighets räkning
 • under ett räkenskapsår dels beräknas ha en omsättning för kontaktmaterial som understiger 80 000 kronor och som även beräknas tillverka, förädla eller importera färre än 1 000 enheter av material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel
 • köper in eller säljer kontaktmaterial inköpta från andra svenska företag eller företag inom EU
 • är detaljhandelsföretag som säljer kontaktmaterial direkt till slutkonsument

Alla kontaktmaterialverksamheter måste dock se till att de kontaktmaterial som de släpper ut på marknaden uppfyller kraven i lagstiftningen om kontaktmaterial.

Anmälan

Anmälningsblankett kommer uppdateras inom kort. Kontakta miljo@sater.se vid behov av anmälningsblankett.

Vägledande material

Länk:  Nu finns vägledande material om kontaktmaterialverksamheter