Säters kommun polisanmäler sjuksköterska

En sjuksköterska anställd i Säters kommun har tagit del av uppgifter om hälsotillstånd bland kommunens brukare/patienter, där sjuksköterskan inte haft anledning att ta del av dem.

– Intrånget i brukarnas personliga datauppgifter upptäcktes i en rutinkontroll, säger Inga-Lill Frank, sektorchef, sociala sektorn.

– Vi kommer kontakta varje person enskilt.

Intrånget har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten.

Samtliga personer som drabbats av dataintrånget kommer att få särskild information om detta.

Varför har sjuksköterskan kunnat ta del av uppgifterna?

Sjuksköterskorna har tillgång till alla patientuppgifter för att de har det behovet i sitt arbete. De kan komma att behöva ge vård till även patienter som normalt inte är deras. Det gäller när sjuksköterskorna arbetar kväll, natt och helg och ansvarar för ett större antal patienter. I det här fallet har dock sjuksköterskan tagit del av uppgifter där det inte funnits anledning att ta del av dem.

Vad är det för slags uppgifter sjuksköterskan tagit del av?

Det är aktuella hälsouppgifter.

Hur många personer berörs?

Säters kommun har kunnat konstatera 42 fall där sjuksköterskan tagit del av uppgifter.

Kan det finnas fler som drabbats av dataintrånget?

Ja, det kan det. Vi utreder det internt. Hittar vi fler drabbade kommer vi informera dem också.

Arbetar sjuksköterskan fortfarande?

Ja, under uppsikt. Det är en mycket allvarlig situation, men vi ser inte att patientsäkerheten äventyrats. Ett internt arbete med frågan pågår.