Scan återkallar Chorizo på grund av främmande föremål

Som en försiktighetsåtgärd återkallar Scan Chorizo 300g respektive 900g då en konsumentreklamation med ett främmande föremål i metall/plast inkommit.

Läs om vilka produkter som återkallas på scans hemsida.