Stöd med snöskottning för personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder

Nu är det dags att ansöka om snöröjning för säsongen 2021/2022. Personer med nedsatt rörelseförmåga/funktionshinder kan beviljas hjälp med snöröjning för att klara vardagliga behov. Ansökan gör du på denna blankett för stöd med snöskottning. För att få ansökan beviljad behöver du uppfylla kraven (de hittar du som bilaga till blanketten)

Kan du inte ladda ner ansökan här, kan du får en blankett hemskickad. Kontakta då kundtjänsten på telefon är 0225-550 00.  Att få hjälp med snöskottning kostar  950 kr per säsong. Sista ansökningsdag är den 15:e oktober.