Stöd till dricksvattenleverantörer – att kunna hantera störningar

Vecka 39 är det nationella Beredskapsveckan, arrangerad av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Årets tema är ”Öva!” där handboken i krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten kan inspirera med scenarion och upplägg. ”Handbok för krisberedskap och civilt försvar för dricksvatten” syftar till att ge dricksvattenleverantörer stöd i att skapa en robust och säker dricksvattenförsörjning samt kunna hantera störningar i både vardag och vid höjd beredskap. Genom att öva kan en organisation både identifiera luckor i sin planering och testa de rutiner som finns.

Övning – en viktig del i beredskapsarbetet.