Stölder på särskilda boenden

– Tyvärr har det försvunnit kontanter från hyresgäster på två av våra särskilda boenden – Prästgärdet och Enbackagården. Att pengarna är borta kan vi i dagsläget inte se någon annan förklaring till än att de stulits, säger Camilla Thommes, verksamhetschef.
I huvudsak förvaras hyresgästernas kontanter i låsta skåp, men det har inte hindrat stöld i detta fall.
– Det är verkligen sorgligt och upprörande, och vi gör allt vad vi kan för att det inte ska hända igen. Stöld polisanmäls, och ännu färre personer kommer ha tillgång till skåpen där kontanterna förvaras, säger Camilla Thommes.
– Vi skulle också önska att de boende inte använder kontanter, utan har bankkort att använda för sina utgifter.

När det kommer nya hyresgäster till särskilda boenden är det oftast så att de använt sig av någon form av bankkort tidigare. När de sedan flyttar in övergår en del till att använda kontanter. Det är en säkerhet för de som bor på Säters kommuns särskilda boenden om kontanthanteringen kan minska och allra helst upphöra.

– Det är också en trygghet för alla de duktiga och hängivna medarbetare som varje dag gör sitt allra bästa för att alla som bor på våra särskilda boenden. De ska kunna känna förtroende från både boende och anhöriga. När det stjäls på arbetsplatsen skapar det naturligtvis oro inom arbetsgruppen, säger Camilla Thommes.