Störningar i trafiken på stationssidan

Från den 16 maj till och med (som längst) den 4 juni planeras arbete på Kungsvägen (mellan Dalgården och Norrtullsvägen). Det innebär att motortrafik inte är tillåten under perioden. Boende längs sträckan får fortfarande köra där och det går att gå och cykla.

Den 23 maj stänger Trafikverket helt av Myntvägen, för att påbörja sitt arbete med förlängt mötesspår. Det innebär att för att komma in till Säterdalen behöver man använda infarten Industrigatan (infart vid Karl Hedin).